Radiometria Gris

Circumferències concèntriques.

Circumferències concèntriques que representen el desplaçament d’una ona.

Leave a Comment